Tovar v akcii


Benefity


Poštovné vrátane balného:
SR: 2,90 €, pri nákupe nad 70.-€ ZDARMA
ČR: 6,30 €, pri nákupe nad 100.-€ ZDARMA


Kvalitné krmivá


Denim Collective


K9 JORDAN

Porovnanie cien na Pricemania.sk NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Informácie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov dávate spoločnosti H. Q. Agency, spol. s r. o., so sídlom Nevädzová 2/A, Bratislava, PSČ 821 01, identifikačné číslo: 00 896 446, zapísanej v Obchodnom registri: vložka číslo 422/B, pre účely spracovania a zaslania objednávky a zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk).

Toto Vaše potvrdenie môžete kedykoľvek zrušiť a obchodné oznámenia Vám nebudú ďalej zasielané.

I. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je súhlas, ktorý týmto dávate správcovi v zmysle článku 6 ods. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie").

II. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správca vašich osobných údajov je spoločnosť H. Q. Agency, spol. s r. o., so sídlom Nevädzová 2/A, Bratislava, PSČ 821 01, identifikačné číslo: 00 896 446, zapísanej v Obchodnom registri: vložka číslo 422/B len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

adresa pre doručovanie: Nevädzová 2/A, Bratislava, PSČ 821 01

e-mailom: obchod@activedog.sk

Správca nemenoval poverenie na ochranu osobných údajov.

III. Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

IV. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu a zákazníckych súťaží.

V. Doba uloženia osobných údajov

 • Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené správcom, je do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • Vaše osobné údaje budú spracované počas obdobia trvania účinku práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi na obdobie 15 rokov.

VI. Ďalší príjemcovia osobných údajov

 • Google Analytics - služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu používateľského správania na našom webe a následne poskytuje túto analýzu.
 • Sklik - Táto služba je marketingovým nástrojom, ktorý nám umožňuje ponúknuť naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytuje ich spoločnosť Seznam.cz a Zoznam.sk
 • Nákupné portály alebo porovnávače cien ako Heureka.sk, Heureka.cz a Pricemania.sk a Pricemania.cz
 • Aby služby fungovali správne, používajú cookies
 • Adwords - táto služba je marketingovým nástrojom, ktorý nám umožňuje ponúknuť naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytuje je spoločnosť Google. Aby služby fungovali správne, používajú cookies.
 • Ak využívate náš e-shop, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej činnosti, ktoré ďalej využívame na zlepšenie našich služieb.
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
  • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, 
  • Geis Parcel SK s.r.o. IČO: 46 489 592
  • DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., IČO: 31 342 876,
  • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498, 
  • Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217,
  • Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48 136 999,
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • Za účelom vykonania platby (poskytneme osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platby).

VII. Práva subjektu údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

VIII. Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 093 815 777, písomne na adrese H. Q. Agency, spol. s r. o., Nevädzová 2/A, Bratislava, PSČ 821 01, alebo  e-mailom obchod@activedog.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

 

V Bratislave dňa 23.05.2018


Používame cookies, aby sme pre vás zabezpečili  ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Bez ich použitia eshop nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Pokračovať
Nastaviť
Nesúhlasím