Tovar v akcii


Benefity


Poštovné vrátane balného:
SR: 2,90 €, pri nákupe nad 70.-€ ZDARMA
ČR: 6,30 €, pri nákupe nad 100.-€ ZDARMA


Kvalitné krmivá


Denim Collective


K9 JORDAN

Porovnanie cien na Pricemania.sk NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu www.activedog.sk je spoločnosť H.Q. Agency, spol. s r. o., so sídlom Nevädzová 2/A, 821 01 Bratislava, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 422/B, IČO 00 896 446, DIČ 2020316155, IČ DPH SK2020316155 (spoločnosť je platcom DPH), bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu 584744563/7500, telefonický kontakt: 0903/ 815 777, mailový kontakt: obchod@activedog.sk ďalej „predávajúci alebo prevádzkovateľ").

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky e-shopu, kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVKA

Kupujúci si tovar objedná z ponuky e-shopu vložením do košíka a vyplnením objednávky.

Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade predávajúceho, predávajúci bude kontaktovať telefonicky alebo e-mailom kupujúceho do 2 pracovných dní za účelom záväzného potvrdenia objednávky a dodacej lehoty.

Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu sumu, t. j. vrátane poštovných a balných poplatkov.

Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky na čísle 0903/815777 alebo emailom na adresu objednavky@activedog.sk bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky a najneskôr 4 hodiny po záväznom potvrdení objednávky. V prípade stornovania už záväzne potvrdenej objednávky po viac ako 4 hodinách od jej potvrdenia, má predávajúci nárok na vzniknutú škodu.

Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade a nie je ho možné ani objednať.

3. PLATOBNÉ  PODMIENKY  A CENY

Kupujúci uskutoční platbu pri prevzatí objednaného tovaru na dobierku.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra, kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov a poplatok za dopravu.

Platné ceny sú v e-shope uvedené pri jednotlivých tovarových položkách a platia v tomto internetovom obchode v čase objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ak by došlo k výraznému zvýšeniu ceny u dodávateľa, ktorú tento včas neoznámil, avšak až po predchádzajúcom odsúhlasení kupujúcim.

4. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu Slovenskou poštou.

Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný kupujúcemu do 48 hodín od prijatia záväznej objednávky (v prípade zaslania na dobierku).

V prípade nutnosti objednania tovaru bude kupujúci oboznámený o dodacích lehotách, ktoré sú zvyčajne 5-10 pracovných dní.

V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, kupujúci sa môže rozhodnúť, či počká na dodanie kompletnej objednávky alebo sa objednávka realizuje čiastočne.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje nasledovné náklady:

Služba

Slovensko

Poplatok za dobierku

0,90 €

Poplatok za platbu kartou

0,00 €

Poplatok za platbu prevodom

0,00 €

Doručenie Slovenskou poštou pri objednávke do 70,00 €

2,90 €

Doručenie Slovenskou poštou pri objednávke nad 70,01 €

0,00 €

Doručenie Expres Kuriér pri objednávke do 70,00 €*

7,20 €

Doručenie Expres Kuriér pri objednávke nad 70,01 €*

7,20 €

Doručenie Expres Kuriér pri krmivách v baleniach nad 10kg

7,90 €

Doručenie Packeta pri objednávke do 70,00 €

2,90 €

Doručenie Packeta pri objednávke nad 70,01 €

0,00 €

*Možnosť zvoliť pri objednávke nad 30 €

Služba

Česko

Poplatok za dobierku

1,00 €

Poplatok za platbu kartou

0,00 €

Poplatok za platbu prevodom

0,00 €

Doručenie Slovenskou poštou pri objednávke do 100,00 €

6,30 €

Doručenie Slovenskou poštou pri objednávke nad 100,01 €

0,00 €

Doručenie Packeta pri objednávke do 100,00 €

6,30 €

Doručenie Packeta pri objednávke nad 100,01 €

0,00 €

5. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar môže kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru  v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z.z.

Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale ako poistený balík (nie na dobierku) na adresu H. Q. Agency, spol. s r. o., Jarná 37, 900 42 Dunajská Lužná. Zároveň kupujúci zašle písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy na finančné vyrovnanie. Suma za vrátený tovar bude odoslaná kupujúcemu najneskôr do 15 dní od obdržania vráteného tovaru.

6. REKLAMÁCIE A SERVIS

Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bude priložená v zásielke. Záručná doba je v zmysle zákona 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie opis problému.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

za účelom vybavenia vašej objednávky  potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom budú použité výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

I.    Prevádzkovateľ  internetového obchodu

1)   Prevádzkovateľom informačného systému  je spoločnosť:

Obchodné meno:  H. Q. Agency, spol. s r. o.

Spol. zap. v OR SR: vložka číslo 422/B

Sídlo: Nevädzová 2/A

IČO: 00 896 446

DIČ: 2020316155

IČ DPH: SK2020316155

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

II.    Účel spracúvania osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.activedog.sk  alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
 • vedenia vernostného programu pre zákazníkov
 • realizovania marketingových aktivít

2)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.activedog.sk  potvrdenie objednávky
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • dodanie objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
 • evidencia kupujúcich na administratívne účely
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
 • odmeňovanie vernosti zákazníkov
 • marketingové aktivity
 • informovanie o akciách, novinkách a zľavách

III.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

2)   Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • titul
 • meno a priezvisko
 • bydlisko
 • kontaktné údaje (tel. č., e-mail)
 • údaje o objednávkach
 • bankové spojenie

3)   V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

IV.    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

2)  Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.

3)  Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.activedog.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

V.    Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.activedog.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo,  a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky  kupujúcemu.

2)  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

3)   Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

4)  Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5) Spokojnosť s nákupom prevádzkovateľ zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop zapojený. Tie zasiela klientom zakaždým, keď si objednajú tovar, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnu zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúcich s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúcich a analýz trhového postavenia využíva prevádzkovateľ sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môže odovzdávať informácie o kúpenom tovare a  e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vyjadrenia námietky námietky dotazník nebude ďalej zasielaný.

VI.    Zverejnenie osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

VII.    Poučenie o právach dotknutej osoby

1)    Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2)    Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3)    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

4)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5)  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6)     Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)    písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)    u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7)    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8)   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9)   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10)  Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

VIII.    Zodpovednosť prevádzkovateľa

1)    Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2)    Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – eshop

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky e-shopu, kupujúci udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou H. Q. Agency, spol. s r. o., so sídlom Nevädzová 2/A, 821 01  Bratislava na marketingové účely. Zároveň súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Kupujúci prehlasuje, že bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho, sa  riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho prípadne Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky platia od 29.09.2022

 

H. Q. Agency, spol. s r. o.

 

Stiahnuť obchodné podmienky Vytlačiť obchodné podmienky

Používame cookies, aby sme pre vás zabezpečili  ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Bez ich použitia eshop nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Pokračovať
Nastaviť
Nesúhlasím